Yabancıların Türkiye'de Şirket Kurmasının Avantajları

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurmasının Avantajları

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yabancıların Türkiye’de şirket kurması, pek çok açıdan avantajlıdır. Örneğin yabancı yatırımcılar için devlet destekleri yıllar içinde artmıştır. Bu da, yatırımcıların Türkiye’de şirket kurmanın avantajlarını merak etmesine neden olmaktadır. Peki, yabancı yatırımcılar için Türkiye’de hangi şirket türünü kurmak daha avantajlıdır? Yabancıların Türkiye’de şirket kurması için gereken belgeler nelerdir?

Yabancılar Türkiye’de Hangi Şirket Türlerini Kurabilir?

Yabancı yatırımcılar Türkiye’de Türk Ticaret Kanunu’nda geçen tüm şirket türlerini kurabilir. 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun esas aldığı eşitlik ilkesine göre; yabancılar, Türkiye sınırları içinde kuracağı şirket türünde Türkler ile eşit haklara sahiptir. Buna göre Türkiye’de yabancıların kurabileceği şirket türleri şunlardır:

Şahıs şirketleri olarak:

 • Kollektif şirket,
 • Komandit şirket,
 • Kooperatif şirket,
 • Adi şirket.

Sermaye şirketleri olarak:

 • Anonim şirket,
 • Limited şirket,
 • Sermayesi paylara bölünmüş şirket.

Bu şirket türleri arasından en çok tercih edilenler ise limited, anonim ve adi şirketlerdir. Diğer şirket türleri tanımsal olarak hala varlığını sürdürse de bu 3 şirket türü faaliyet bakımından ön plana çıkmaktadır. Şirket türleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için “Şirket Türleri ve Özellikleri Nelerdir?” yazımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Şirket Kurma Aşamaları Nelerdir?

Türk Borçlar Kanunu’na (TBK) göre; adi şirket kurarken ana sözleşme üzerinden sözlü mutabakatın sağlanması yeterlidir. Ancak, yine TBK’da geçen adi şirket dışındaki şirketler için şirket kurma aşamaları farklıdır. Yabancıların Türkiye’de şirket kurması için izleyeceği adımlar aşağıdaki gibidir:

 • Öncelikle usulüne uygun şekilde şirket esas sözleşmesi hazırlanır.
 • Ana sözleşme ve tutanak MERSİS yoluyla gönderilir.
 • Evraklar düzenlenip tamamlandıktan sonra noter tarafından onaylanır.
 • Şirketin bağlı olduğu vergi dairesinden şirket için potansiyel vergi numarası edinilir. Bu başvuru İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden de yapılabilir.
 • Anonim şirket ve limited şirket kurarken şirket sermayesinin %0,04’ü Rekabet Kurumu’nun, %25’i ise şirketin banka hesabına yatırılır.
 • Tescil işlemlerini sağlamak için Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapılır.
 • Şirkete ait yasal defterler Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne ve notere tasdik ettirilir.
 • İlgili vergi dairesinden şirketin kuruluş bildirisi talep edilir.
 • Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde bulunan yetkili personel tarafından imza sirküleri düzenlenir.
 • Şirkete dair gerekli dokümanlar e-TUYS (Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Sistemi) sistemine aktarılır.

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Yabancıların Türkiye’de şirket kurması için Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne ilk başvuru sırasında ve tescil başvurusunda verilmesi gereken belgeler ayrı ayrı belirtilmiştir. Buna göre her iki başvuruda da iletilmesi gereken belgeler şunlardır:

İlk Başvuruda Verilmesi Gereken Belgeler

 • Şirket sözleşmesi,
 • Tüm hissedarların ayrı ayrı pasaport nüshaları,
 • Tüzel kişiliğe sahip hissedarların şirket kuruluşuna dair onaylarını gösteren yetkili kurumsal merci kararları,
 • Şirketin mevcut durumu ve belirlenen imza yetkililerine dair faaliyet belgesi,
 • Tüzel kişi adına faaliyet gösterecek önceden belirlenmiş olan gerçek bir kişinin adı ve görevlendirildiğine dair karar,
 • İmza beyannameleri,
 • Şirket kurulumuna dair başvuruyu takip edecek olan yetkililere, bu yetkiyi sağlayan vekaletnamenin noter tasdikli nüshası,
 • Şirket müdürü ya da müdürlerinin nüfus cüzdanı fotokopileri.

Tescil Başvurusu Sırasında Verilmesi Gereken Belgeler

 • Şirket kuruluşuna dair bildirim formu ve tescil talep dilekçesi,
 • Rekabet Kurumu’na ödeme yapıldığına dair belge,
 • Şirket sözleşmesi,
 • Şirketi temsil eden her bir kişi için imza beyannamesi ve şirket kuruluş beyannamesi,
 • Ticaret Odası tescil formu,
 • Ayni sermaye uzman raporu,
 • Şerhlere ilişkin belge,
 • Taşınmaz üzerinde takyidat (mülkün üzerinde borcun veya şerhin olup olmadığının ispatı niteliğindeki belge) olmadığını gösteren sicil beyanı ve taşınmaza dair yazılı anlaşmalar,
 • Yönetim kurulunda olup ortak olmayan üyelere ait yazılı beyan,
 • Asgari sermaye mevduatıyla ilgili yapılan ödemenin banka dekontu.

Yabancılar için Türkiye’de Şirket Kurmak Neden Avantajlıdır?

Yabancıların Türkiye’de şirket kurmasının çeşitli avantajları vardır. Yabancı yatırımcılar Türkiye’de elde ettikleri gelirleri yurt dışına serbestçe transfer edebilir. Türkiye’de kurdukları şirketler için yabancı personel istihdamına dair çalışma izni kolaylıkla sağlanır. Bunun yanı sıra özel vergi düzenlemeleri sayesinde şirket sahipleri vergi avantajlarından da yararlanabilir.

Şirketin nakit dışı sermaye tespiti yapılırken uluslararası değer kuruluşlarına dair raporların dikkate alınması da yabancıların Türkiye’de şirket kurmasının avantajları arasındadır. Yabancı yatırımların doğrudan kamulaştırılması ya da devletleştirilmesine sınırlandırma getirilmektedir. Tüm bunların yanında Türkiye, yabancı yatırımcıların haklarının korunmasına ilişkin uluslararası pek çok anlaşmaya taraf olduğu için yatırımcılara hukuki olarak güvence sağlar.

Şirket Kurarken Mükellef Daima Yanınızda!

Şirket kurarken ihtiyacınız olan yasal ve finansal süreçler için Mükellef’ten destek alarak tüm bu işlemleri kolaylaştırabilirsiniz. Şirket kuruluş süreci hakkında hizmet alabileceğiniz gibi online ön muhasebe programı, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter ve e-Serbest Meslek Makbuzu hizmetlerinden de faydalanabilirsiniz. Mükellef’in şirket kurarken ve kurduktan sonraki süreçte size sunduğu tüm hizmetlerden yararlanmak için hemen tıklayın.

New call-to-action