limited şirketlerin faaliyet alanları

Limited Şirketlerin Faaliyet Alanları Nelerdir?

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Limited şirket, gerçek veya tüzel kişiler tarafından bir veya birden daha çok kişi ile birlikte kurulabilen şirket türüdür. Bir ticaret unvanı altında kurulur ve ortaklarının sorumluluğu taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. Bu şirket türünde şirketin esas sermayesi bellidir. Peki, limited şirketlerin faaliyet alanları nelerdir?

Limited Şirket Nedir?

Türk Ticaret Kanunu’nun 503. maddesine göre; “İki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, ortaklarının mesuliyeti, koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile mahdut ve esas sermayesi muayyen olan şirkete limited şirket denir.” 

Limited şirket türünde sermaye payı karşılığı hisse senedi çıkarılamaz ve sebeple halka açılamazlar. Her pay, şirket ortaklarının hakkını ve sorumluluklarını gösterir. Bu paylar 25 ve katları şeklindedir. Şirket ortaklarının şirket borçlarından dolayı herhangi bir kişisel sorumlulukları bulunmaz. Limited şirketlerin 2 organı vardır: Genel Kurul ve Müdürler Kurulu.

Genel Kurul: Kural olarak tüm pay sahiplerinin temsil edildiği, şirkete dair önemli bazı kararları almaya (örn: şirket sözleşmesinin değiştirilmesi, müdürlerin seçilmesi, denetçinin seçilmesi, şirketin feshi, vb.) yetkili olan organdır.

Müdürler Kurulu: Şirketin yönetimi ve temsili ile görevli olan organdır. Şirketin tek müdürü olabilir. Müdürlerden en az birinin şirketin ortağı olması zorunludur. Müdürlerin Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de yaşaması şartı bulunmamaktadır.

Diğer Ülkelerde Limited Şirket

Limited şirket, ülkemizde kurulması yasal olan bir şirket türüdür. Bu bağlamda, başka ülkelerde de bu şirket türü bulunur. Diğer ülkelerdeki ismi ise aşağıdaki gibidir:

  • Amerika Birleşik Devletleri: Limited Liability Company –  LLC
  • Avrupa Birliği: Societas Privata Europaea – SPE
  • Birleşik Krallık: Private Limited Company – LTD
  • Almanya, Avusturya, İsviçre (Almanca konuşan kantonlar): Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
  • Fransa, Belçika, İsviçre (Fransızca konuşan kantonlar): Societé Responsabilité Limiteé (SARL, SàRL)
  • İtalya: Società a Responsabilità Limitata (Srl)
  • İspanya: Sociedad Limitada (S.L.)
  • Meksika, Arjantin: Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L., S. de R.L.)

Limited Şirketlerin Faaliyet Alanları Nelerdir?

Limited şirketler, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik alanda faaliyet gösterebilirler. Bu şirket türünde şirketin bir ticaret ünvanı bulunur ve bu unvan iş konusu ile ilgili olmak zorundadır. Ticaret unvanı, kamu düzenine ve ulusal çıkarlara aykırı olamaz. Ayrıca, kültürel ve tarihi değerlere zarar verecek şekilde belirlenemez. Limited şirketlerin faaliyet alanlarında yalnızca sigortacılık ve bankacılık alanları yer almaz. Bunun haricinde Limited şirketlerin faaliyet alanlarına; emlak, endüstriyel makine, enerji üretim, gıda, havacılık, iletişim ve telekomünikasyon, inşaat, kırtasiye, medikal, mobilya, mimarlık ve mühendislik, matbaacılık ve yayıncılık, organizasyon, otomotiv, reklam, petrol, tarım, süt ürünleri, radyo televizyon, taşımacılık, tekstil, turizm, yenilenebilir enerji, yönetim danışmanlığı şeklinde örnekler verilebilir.

Limited Şirketler Yıllık Faaliyet Raporu Düzenlemek Zorunda mı?

Yıllık faaliyet raporu, şirket faaliyetlerinin izlenebildiği ve şirketin kurumsal yönetilip yönetilmediğini görülmesini sağlayan temel belgedir. Şirketle ilgili faaliyetlerin yer aldığı bu raporu her şirket hazırlamak zorundadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın anılan kanunun 516, 518, 565 ve 610. maddelerine dayanarak hazırladığı “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” kısmında bu zorunluluktan bahsedilmiştir. Limited şirketlerde bu raporun müdür veya müdürler kurulunun hazırlaması gerekir.

Mükellef ile Şirketinizi Kolayca Kurun

Şirket kurma ve yönetme sürecini kişisel olarak yapmanız ile karşılaştırıldığında, Mükellef sizlere maddi yönden ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Şirket kurulumu ve kuruluş sonrası tüm süreçlerde yanınızda yer alır ve tüm vergi süreçlerinizi yönetmeniz için size uçtan uca çözüm sunar. Online Ön Muhasebe Programı, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Defter hizmeti gibi tüm süreçlerde Mükellef’in sunduğu hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

New call-to-action