Rakip Analizi Nedir Nasil Yapilir

Rakip Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rekabetin her geçen gün arttığı sektörlerde şirketler daha etkili stratejiler yürütebilmek için rakip analizi yapma gereği duyarlar. Bu sayede ticari faaliyetlerini daha başarılı bir şekilde yürütebilirler. Çünkü rakip analizi yapan şirketlerin, sektördeki diğer firmaların çalışmalarını da inceleyerek buna göre bir satış ve pazarlama stratejisi belirlemesi mümkün olur. Bu da müşterilere ulaşma konusunda firmalara büyük bir avantaj sağlar. Rekabet analizi farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir, bu farklılık da sektörel çeşitlilikten kaynaklanır. Ancak hangi sektör olursa olsun, şirketler için doğru rakip analizi yöntemini seçmek ve bu süreci etkili bir şekilde yürütmek oldukça önemlidir. Çünkü yanlış rakip analizi, firmaları beklenmedik sonuçlara götürebilir. Rakip analizi ile şirketinizin daha başarılı ve verimli ticari faaliyetlerde bulunmasını sağlamak için yazıyı okumaya devam edebilirsiniz.

Rakip Analizi Nedir?

Herhangi bir sektörde bulunan bir firmanın, sektördeki diğer şirketlerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkararak onları daha iyi tanımasını sağlayan stratejik analize rakip analizi adı verilir. Bu araştırma içinde; rekabet içinde olan şirketlerin faaliyetleri, stratejiler ve hedef kitlelerinin beğendiği yönleri gibi verilere ulaşılabilir. Rakip analizi sayesinde elde edilen bilgiler, firmaların gelecekte alacakları stratejik kararları belirlemede etkilidir. Herhangi bir sektörde faaliyet gösteren şirketler, ürün ve hizmetlerini daha başarılı şekilde pazarlayabilmek için rakip analizine ihtiyaç duyarlar.

Rakip analizinin amacı, şirketlerin rakiplerinin yaptıklarının aynısını yapmalarını sağlamak değildir. Asıl hedef, bu şirketlerin rekabet ortamında ayakta kalabilmesi için yapabileceklerini belirlemektir. Rakip analizi sayesinde siz de sektörünüzde bulunan diğer şirketler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Aynı zamanda bu analiz, sektörünüzün ihtiyaçlarını ve müşterilerinizin beklentilerini tespit etmenizi de sağlar. Rakip analizi yapmanın avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Üretimden pazarlamaya kadar tüm süreçlerde daha etkili stratejileri belirlemeyi sağlar.
 • Sektörde bulunan boşlukları tespit ederek o alanlara odaklanmayı kolaylaştırır.
 • Geleceğe yönelik olarak daha net ve kesin kararlar vererek stratejik ilerlemeyi sağlar.
 • Sektörde bulunan rakiplerin zayıf ve güçlü yönlerini görmeye yardımcı olur.
 • Kullanıcı deneyimini artıran yapılar yaratmayı mümkün kılar.
 • Markalaşma sürecinde daha başarılı ilerlemeyi sağlar.
 • Trendleri takip ederek buna yönelik stratejiler geliştirmeyi sağlar.

Rakip Analizinde Kullanılan Yöntemler

Rakip analizinde temelde kullanılan 3 farklı yöntem vardır. Bu yöntemlerin her biri, bir sektör için kullanılabilir ya da bunlardan yalnızca biri tercih edilebilir. Rakip analizi yöntemleri ile ilgili aşağıda kısaca bilgi verilmiştir.

SWOT Analizi

Strengths (güçlü yönler), weaknesses (zayıf yönler), opportunities (fırsatlar) ve threats (tehditler) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan SWOT analizi, şirketlerin rakiplerinin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmesini sağlar. Bu sayede fırsatları ve tehditleri analiz etmeye yardımcı olur. Aynı zamanda SWOT analiziyle hem müşteri hem de şirket bakış açısıyla firmaları değerlendirebilirsiniz. SWOT analizinde en iyi ve doğru sonuçları alabilmek için sektöre hakim olmanız çok önemlidir. Eğer sektörel bilgi konusunda yetersizseniz, asıl hedeften ve analizden uzaklaşabilirsiniz.

PEST Analizi

Politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik unsurların bir arada değerlendirildiği analize PEST analizi adı verilir. Bu analiz yöntemi sayesinde şirketler, rakiplerinin operasyonel yeteneklerini ve dışsal faktörlere adapte olma süreçlerini daha iyi değerlendirebilir. PEST analizi yaparak rakiplerinizin politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik değişimlere hazır olup olmadığını tespit edebilirsiniz. Aynı zamanda bu analiz yöntemi, değişimlere karşı şirketinizin nasıl etkileneceğini süzgeçten geçirmenizi sağlar.

Rakip Dizgisi

Rakip dizgisi, şirketlerin rakiplerinin performansını anlamalarını sağlayan bir analiz yöntemidir. Bu analiz sayesinde rakiplerin sektöre ve pazara olan katkıları anlaşılabilir. Dolayısıyla şirketler, satış ve pazarlama stratejilerini şekillendirirken bu verilere bakabilir. Rakip dizgisi yöntemi ile analiz yapmak istiyorsanız, sektörünüzü ve rakiplerinizi çok iyi tanımlamanız gerekir. Sonrasında hedef kitleyi belirlemeli ve bu kitlenin beklentilerini tespit etmelisiniz. Belirlediğiniz faktörlere göre rakiplerinizi sınıflara ayırarak puanlayabilirsiniz. Böylece rakip şirketlerin müşterilerine sunduğu avantajları ölçerek satış ve pazarlama stratejileri geliştirebilirsiniz.

Rakip Analizi Nasıl Yapılır?

Başarılı bir rakip analizi yapmak için bu kompleks sürecin tüm adımlarını dikkatli bir şekilde gerçekleştirmelisiniz. Hedeflerinize ulaşmak için rekabet analizi yaparken şu adımları izlemelisiniz:

 • Öncelikle işinizi çok iyi tanımalısınız. Kendi ürün ve hizmetlerinize dair yeterli bilgiye sahip olmadan rakip analizi yaparsanız, yanlış sonuçlar alabilirsiniz.
 • Ardından mevcut durumu analiz etmelisiniz. Bu sırada SWOT analizini kullanarak şirketinizin rakiplerine göre zayıf ve güçlü yönlerini tespit edebilirsiniz.
 • Sektörünüzdeki rekabeti gözlemlemelisiniz. Ayrıca rakiplerinizle birlikte sektördeki toplumsal, sosyal ve ekonomik dönüşümleri de tespit etmelisiniz.
 • Rakiplerinizi kategorilere ayırarak onlar hakkında nelere daha fazla odaklanmanız gerektiğini daha iyi anlayabilirsiniz.
 • Hedef kitle analizi yaparak müşterilerinizi daha yakından tanımalısınız. Bu sayede müşterilerinizin beklentilerine karşılık verecek stratejik adımlar atabilirsiniz.
 • Rakiplerinizi sektörde öne çıkaran ve diğer rakiplerinden ayıran özellikleri tespit etmelisiniz. Pazar üzerindeki hakimiyetini belirlediğiniz rakiplerinizin önüne geçmek için neler yapabileceğinizi bu sayede daha net anlayabilirsiniz.
 • Fiyat rekabet analizi yaparak rakiplerinizin hangi ürünü ne kadara sattığını öğrenebilirsiniz. Bu sayede de kendi fiyatlandırma politikanızı belirleyebilirsiniz.
 • Rakiplerinizin pazarlama stratejilerini analiz ederek kendi stratejilerinizi belirleme esnasında daha kolay karar verebilirsiniz.
 • Sektörünüzde bulunan şirketlerin müşterileri ile hangi mecralardan iletişime geçtiğini analiz edebilirsiniz. Bu sayede siz de müşteri ilişkileri konusunda doğru kararlar alabilirsiniz.
 • Rakiplerinizin web sitelerini ve SEO çalışmalarını incelemelisiniz. Böylece kendi SEO çalışmanızda kullanacağınız anahtar kelimeleri belirleyebilirsiniz. İyi bir SEO rekabet analizi yaparsanız, satışlarınız doğrudan artar.

Rakip Analizi Örneği

Rakip analizini daha iyi anlamak için bu konuda bir örnek görmek işlevsel olabilir. Özellikle online alışverişin yoğun olduğu dönemimizde e-Ticaret yapan pek çok şirket vardır. Bir e-Ticaret şirketi üzerinden rakip analizi örneği aşağıda verilmiştir.

 • Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir e-Ticaret şirketi üzerinden rakip analizi yapılabilir. Öncelikle bu firma için SWOT analizi nasıl yapılır onu değerlendirilebilirsiniz.
 • e-Ticaret sitesinin güçlü yönlerini tespit ederek işe başlayabilirsiniz. Örneğin; web sitesinin güçlü bir altyapıya sahip olması, kullanıcı dostu olması, hızlı çalışması, marka bilinirliğinin yüksek olması bu güçlü yanlar arasında sayılabilir.
 • e-Ticaret sitesinin zayıf yönlerine örnek olarak ise rakiplerin sunduğu gibi indirimler sunmaması, ürün çeşitliliğinin az olması, maliyeti düşük ürünlerde hatanın yüksek olması verilebilir.
 • e-Ticaret sitesinin sunduğu fırsatlar; dijital pazarlama konusunda güçlü olması, rakiplerinden fark yaratabilecek bir konumda olması ve çalışanların memnuniyetinin yüksek olması olabilir.
 • e-Ticaret sitesinin tehditleri ise tedarikçilerin iflas etmesi, döviz kurunda ani yükselişler yaşanması ve e-Ticaret sektöründeki rakiplerin çoğalması olarak tespit edilebilir.

Rakip analizi yaparken hangi yöntemi tercih ederseniz edin tüm aşamalarda doğru ve kesin bilgiler ile net verilere ulaşabilirsiniz. Eğer rakip analizi yaparken yeterli bilgi girmezseniz, yanlış sonuçlara ulaşabilir ve buna bağlı olarak da yanlış kararlar alabilirsiniz.

Mükellef ile Şirketinizi Kurun ve Yönetin

Herhangi bir sektörde yeni bir girişim fikrinizi hayata geçirmek istiyor ya da mevcut şirketinizin rakiplerinin önüne geçmesini istiyorsanız, mutlaka rakip analizi yapmalısınız. Rakiplerinizi geride bırakmadan önce Mükellef web sitesinden online olarak kolay bir şekilde şirketinizi kurabilir, şirket kuruluşu sonrasında da ihtiyaç duyduğunuz tüm hizmetlere Mükellef üzerinden erişebilirsiniz. Mükellef ekibi hem şirket kuruluşu hem de sonrasındaki aşamalarda size güçlü bir destek sağlar. Böylece size de arta kalan vakitte şirketinizi büyütmeye odaklanmak kalır.

New call-to-action