Vergi İndirimi

Vergi İndirimi

Bu yazımızda sizlere 2018 yılının Ocak ayında itibaren uygulanmakta olan vergisini zamanında ödeyene indirim uygulamasından bahsedeceğiz. Ne zaman vergi indirimi gündeme gelse vergisini düzenli olarak ödeyen mükellefler haklı olarak sitemde bulunmaktadır. Ve vergisini zamanında ödeyenlerin, ödemelerini aksatanlara nazaran zararda olduğundan şikayetçi olmaktadır. Bu durumda oluşan haksızlığı gidermek adına bir düzenleme yapıldı. Artık vergilerini gecikmeden ve düzenli ödeyen mükellefler için devlet tarafından %5 oranında indirim uygulanmaktadır.

İndirimden Faydalanmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Vergisini zamanında ödeyene indirim uygulamasından faydalanmak için sağlanması gereken şartlar nelerdir?

 • Bu indirimden faydalanmak isteyen mükelleflerin söz konusu indirimin yapılacağı beyannamenin yılı ve ondan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerini kanuni süresini geçirmeden vermiş ve bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergileri de kanuni süresini geçirmeden ödemiş olmaları gerekir.
 • İndirimin uygulanacağı  beyannamenin ait olduğu yıl ve bu yılın öncesindeki son iki yıl içinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir vergi tarhiyatının bulunmaması, yani ;
  • İkmalen Tarh: Vergi tarh edildikten sonra defter, kayıt, belgelere göre eksik hesaplanan matrahın idare tarafından yapılan ikinci tarhiyat işlemidir.
  • Re’sen Tarh: Matrahın tamamen veya kısmen defteri, kayıt belgelere dayanarak tespitine imkan bulunmayan durumlarda idare tarafından yapılan tarhiyat işlemidir.
  • İdarece Tarh: Mükellefin belirlenen sürede müracaat etmemesi veya üzerine düşen ödevleri yapmaması nedeniyle vergi idaresinin belirtilen matrahlar üzerinden tarhiyat yapması işlemidir.
 • Mükelleflerin indirimden faydalanabilmesi için indirimin hesaplanacağı beyannamenin tarihinden itibaren vadesi geçen vergi borcu veya cezası 1.000 TL’yi geçmemelidir.
 • İndirimden faydalanacak mükellefin ilgili yıl ve önceki son 4 yıl içinde Vergi Usül Kanununca ‘kaçakçılık’ sayılan eylemlerde bulunmamış olmalıdır.
 • Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç  kurumlar vergisi mükellefleri bu indirimden faydalanabilecektir.
 • Mükellefin yukarıdaki şartları taşımadığının bu indirimden faydalanmasının ardından ortaya çıkması durumunda yapılan indirim sayesinde ödenmemiş olan vergi tutarı vergi ziyai cezası uygulanmadan tahsil edilecektir.

Vergi İndirimi Hangi Vergiler İçin Geçerlidir

Bu vergi indiriminden hem gelir vergisi mükellefleri hem de kurumlar vergisi mükellefleri faydalanabilecektir.

Örneğin; 

Gelir vergisi mükellefi olan Ahmet Bey, 2018 yılında 100.00 lira geliri olduğunu beyan etmiştir. Yukarıdaki indirim şartlarına uymakta olan Ahmet Bey normalde 23.460 TL gelir vergisi ödeyecek iken yapılan %5 indirim ile 22.287 TL vergi ödeyecek yani vergiden 1.173 TL tasarruf edecektir.

Kurumlar vergisi mükellefi olan Mehmet Bey de 2018 yılı için 100.000 TL gelir beyan etmiştir. Yukarıdaki indirim şartlarına uymakta olan Mehmet Bey normalde 20.000 TL kurumlar vergisi ödeyecektir. Ancak yapılan %5 indirim ile 19.000 TL vergi ödeyecek yani vergiden 1.000 TL tasarruf edecektir.

Temel Vergi Türleri hakkındaki yazımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular için web sitemizde canlı destekten veya telefon üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

New call-to-action


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir