şahıs şirketi vergi oranları

Şahıs Şirketi Vergi Oranları Nedir?

Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şahıs şirketi, ticari işlemler sonucu elde edilen gelirin vergilendirilmesini pratik hale getiren şirket türlerinden biridir. Tek kişi tarafından açılabilen şahıs şirketi, duruma göre ortaklı olarak da kurulabilir. Şahıs şirketi vergi oranları ise elde edilen gelire orantılı olarak belirlenir ve vergi beyan tarihleri içinde ödenir. Peki şahıs şirketi vergi oranı nedir? Şahıs şirketi kuranlar hangi vergileri ödemekle mükelleftir? Şahıs şirketi vergi dilimleri nelerdir? Gelin, bu soruların yanıtlarına yakından göz atalım.

Şahıs Şirketleri Nasıl Vergilendirilir?

Şahıs şirketleri, limited veya anonim şirketlerden farklı olarak tüzel kişilik taşımaz. Şirketin sahibi, doğrudan gelir vergisi mükellefi konumundadır. Şahıs şirketi sahipleri, bir önceki yılda elde ettikleri kar veya zararı mutlaka yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmelidir. Bu sayede devlete olan borçlar tahakkuk ettirilmiş olur. Önceki yıla ait kazançların gelir vergisi borçları ise, mart ve temmuz aylarında iki taksit şeklinde ödenmelidir.

Şahıs Şirketi Vergi Dilimleri Nedir?

Şahıs şirketi vergi dilimleri adil bir düzen sağlayabilmek açısından gelire uygun olarak tahsil edilir. Artan oranlı dilime göre hesaplanan gelir vergisi, düşük gelirden daha düşük, yüksek gelirden daha yüksek vergi alınacağı anlamına gelir. 2024 yılı itibariyle gelir vergisi; %15, %20, %27, %35 ve %40 dilimlerine ayrılır. Taban vergi dilimi olan %15, gelirin artmasına bağlı olarak kademeli bir şekilde yükselir.

2024 yılı gelire göre şahıs şirketi vergi dilimleri şu şekildedir:

Gelir DilimleriVergi Oranı(%)
110.000 TL’ye kadar15
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası 2020
580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, (ücret gelirlerinde 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL), fazlası27
3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL), fazlası35
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL), fazlası40

Şahıs Şirketi Vergi Tutarları Nelerdir?

Şahıs şirketi vergi tutarları gelire ve yıllık gelir dilimlerine göre değiştiği için net tutar, tahsilat zamanında hesaplanmalıdır. Örneğin; 2024 yılında 420.000 TL net gelir elde eden bir şahıs şirketi, %15’lik vergi diliminde 16.500 TL, %20’lik vergi diliminde 24.000 TL ve %27’lik vergi diliminde 51.300 TL olmak üzere toplamda 91.800 TL gelir vergisi ödemekle yükümlüdür. Şahıs şirketinin 2024 yılına ait gelir vergisi, iki taksit şeklinde ve 2025 yılında ödenebilmektedir.

Şahıs Şirketi Hangi Vergileri Öder?

Şahıs şirketi sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu temel vergi ve gider kalemleri şunlardır:

 1. Gelir vergisi
 2. KDV
 3. Muhtasar beyanname
 4. Damga vergisi
 5. Stopaj vergileri
 6. BAĞ-KUR prim ödemeleri
şahıs şirketi vergi oranları

Gelir Vergisi

Doğrudan vergi mükellefi olan şahıs şirketlerinin öncelikli olarak ödemesi gereken vergi kalemi gelir vergisidir. Bir önceki yıla ait gelir vergisinin ilk taksiti mart ayının sonuna, ikinci taksiti de temmuz ayının sonuna kadar ödenebilir. Şirket sahibi kar elde edemediği durumlar için gelir vergisi ödemez.

Katma Değer Vergisi (KDV)

Şahıs şirketleri de dahil olmak üzere tüm şirketler, aylık düzenli olarak KDV beyannamesi verir. Özel bir tüketim vergisi olan KDV (Katma Değer Vergisi), bir malı veya hizmeti alırken ve satarken mutlaka fatura edilmelidir. Hizmetin türüne ve kapsamına bağlı olarak %1’den %20’ye kadar değişebilen KDV tutarları faturaya eklenir.

Muhtasar Beyanname

Şahıs şirketleri, 10 kişiden az çalışana sahipse üç ayda bir, 10 kişiden çok çalışana sahipse ayda bir kere muhtasar beyanname vermekle yükümlüdür. Muhtasar beyanname ile çalışanların sigorta primleri, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi ödeme kalemleri yakından takip edilebilir. Vergi mükellefleri, taksitleri ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında ödeyebilir.

Damga Vergisi

Damga vergisi sayesinde ticarete söz konusu taraflar arasında kullanılan resmî belgelerin veya sözleşmelerin geçerliliği sağlam bir onaya tabi tutulur. Kira sözleşmesi, ihale ve ücret ödemesi gibi işlemlerde damga vergisi söz konusu olabilir. Basılı damga, makbuz ya da istihkaktan kesinti şeklinde ödeme yapabilmek de mümkündür.

Stopaj Vergileri

Bir tür gelir vergisi olan stopaj, aynı zamanda şahıs şirketleri tarafında da belli durumlarda ödenmesi gereken vergi türlerinden biridir. Kira, maaş ve serbest meslek ödemelerinden stopaj vergisi kesilebilir. Gayrimenkul sermaye gelirleri ya da menkul sermaye iratları için de stopaj alınabilir.

BAĞ-KUR Prim Ödemeleri

Şahıs şirketi sahiplerinin sigortası, 4/B sigorta ismi altında ve Bağ-Kur ödemesi şeklinde uygulanır. Asgari ücrete bağlı olarak her yıl değişen Bağ-Kur primi, işverenin emeklilik ve sağlık haklarını güvence altına almasını sağlar. 2024 yılı BAĞ-KUR prim tutarı olan 5.900,69 TL, önemli ödeme kalemlerinden biridir.

Şahıs Şirketinde Vergiden Neler Düşülür?

Şahıs şirketlerinde de tüzel kişiliğe sahip şirketler gibi birçok kalemi gider olarak gösterebilmek mümkündür. Ancak yapılan bu harcamaların iş veya şirket kullanımı için gerçekleştirildiğini göstermek önemlidir. Ayrıca vergi istisnalarını yakından takip etmek ve harici giderlerin bir bölümünü vergiden düşmek, işletmelerin ödeme dengesi açısından da büyük kolaylıklar getirir. Şahıs şirketlerinin vergiden düşebileceği kalemlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Ofis giderlerini belli tutara kadar doğrudan, belli tutarın üzerinde de demirbaş amortismanı şeklinde vergiden düşmek mümkündür.
 • Şahıs şirketlerinde de hem şirket sahibinin hem de çalışanların yemek masrafları giderden düşülebilir.
 • Günlük yemek giderlerine ek olarak iş yemekleri de şirket masrafı kapsamında değerlendirilebilir.
 • Araç kiralama bedelinin bir miktarı veya araç satın alma bedeli, amortisman üzerinden vergiden indirime tabidir.
 • Metro ve otobüs abonmanlık ücretleri ya da iş gezisi için gerekli uçak ve tren bileti masrafları, ulaşım bedeli olarak vergiden düşülebilir.
 • Ofis, iş yeri, atölye ya da ofis olarak kullanılan evlerde, faturaların tamamını ya da bir bölümünü gider olarak göstermek mümkündür.
 • Mühendislik uygulamaları, ofis yazılımları ve grafik programları gibi dijital lisans ile satın alınabilen ürünler vergiden düşülebilir.
 • Özel sağlık sigortası, kargo ücretleri ve iş yeri aidatı gibi bazı diğer masraf kalemleri de gelir vergisinin dışında tutulabilir.

Şahıs Şirketi Açılış ve Vergi Takibi Süreçlerinizi Mükellef ile Yönetin

Siz de şirket kuruluşu, elektronik fatura, online ön muhasebe ve hizmet takibi süreçlerini zahmetsizce gerçekleştirmek için Mükellef tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilir, şirket açma sürecinde yaşanan zorlukların kolayca üstesinden gelebilirsiniz. Üstelik işletmenizle ilgili fatura, evrak ve sözleşmeleri dijital platform üzerinden yönetmenin kolaylıklarından uygun fiyatlarla yararlanabilir, evrak yüküyle uğraşmadan işinize odaklanabilirsiniz.

New call-to-action

Şahıs Şirketi Vergi Oranları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Şahıs şirketi vergileri hakkında en çok merak edilen diğer konu başlıklarına da göz atabilirsiniz.

Şahıs Şirketi KDV Öder mi?

Şahıs şirketleri, KDV beyannamesi vermekle yükümlüdür. Özel tüketim vergisi olan KDV, mal veya hizmet alım ya da satımı gibi ticarete konu tüm işlemlerde fatura üzerine işlenir. İşlemin içinde bulunduğu kategoriye uygun olarak %1 ile %20 arasında bir KDV kesintisi uygulanabilir.

Kar Etmeyen Şirket Vergi Öder mi?

Şirketlerin kar etse de, etmese de ödemek zorunlu olduğu damga vergisi gibi belli vergiler bulunur. Bunun haricinde, kar-zarar hesap cetvelinde yıl sonu zararı yazan, yani kar etmeyen, şirketler gelir vergisi ödemez. Eksi olarak yazılan şirket zararları ise belli durumlarda sonraki dönemin vergi borcundan düşülebilir.

Şahıs Şirketi Yıllık Gelir Vergisi Öder mi?

Şahıs şirketi, ticari bir işletme olduğu için doğrudan vergi mükellefi konumundadır ve yıllık gelir vergisi ödemekle yükümlüdür. Yıllık gelir vergisi dilimleri, %15’ten başlayarak kademeli bir şekilde %40’a kadar artar. Yıllık gelir vergisi ödemeleri ise vergi dönemini takip eden yıl, beyan edilen tutar üzerinden iki taksit şeklinde ödenir.

Vergi Borcu Olan Şahıs Şirketi Kapatılabilir mi?

Vergi borcu olan şahıs şirketi sahipleri, işletmelerini kapatabilir veya vergi mükellefiyetinden düşürülme talebinde bulunabilir. Ancak mükellefin tüm borçları aktifliğini korur. İşletme sahipleri, şirketi kapattıktan sonra diğer masraflarla birlikte mevcut borçlarını da en kısa süre içinde ödemelidir.

Şahıs Şirketi Ne Zaman Vergi Öder?

Yıllık gelir vergisi, mart sonu ve temmuz sonu olmak üzere iki taksitle tahsil edilir. Damga vergisi ve muhtasar beyanname gibi diğer vergiler, aylık veya dönemsel olarak ödenebilir. Damga vergisi, KDV, aylık muhtasar veya üç aylık muhtasar vergilerinin 26 Mart tarihine kadar ödenmesi gerekir.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir